ประกาศผลครั้งแรก วันที่ 3 สิงหาคม 2561

1. คุณอัญชลี พินสิน (นนทบุรี – ทองคำ มูลค่า 10,000 บาท)

2. คุณวินิดา หลาบเงิน (นครพนม – ทองคำ มูลค่า 10,000 บาท)

3. คุณสำรวย อาจสวัสดิ์ (ขอนแก่น – ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท)

4. คุณธนิษฐา ธนรักษ์ (สมุทรปราการ- ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท)

5. คุณอาคม นวลเจริญ (สงขลา – ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท)

6. คุณนชนุทธ์ ฤทธิ์ไชยโย (น่าน – ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท)

1. ร้านต้นทอง ซุปเปอร์มาร์ท (อุตรดิตถ์ – ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท)

2. ร้านคมสัน ราศรีมา (ปทุมธานี – ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท)

3. ร้านตังกวย (ลพบุรี – ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท)

4. ร้านวิเชียร เตชะชาญวิวิต (นนทบุรี – ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท)

5. ร้านเล้งเซ่งฮวด (นครราชสีมา – ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท)

6. บริษัท เอส.อาร์ ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด (เพชรบูรณ์ – ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท)

7. หจก.เจ้าสัว ซุปเปอร์สโตร์ (เลย – ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท)

8. บมจ.ธนพิริยะ (เชียงราย – ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท)

9. ร้านป้าจันทร์ดี (เชียงใหม่ – ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท)

10. ส.ทวีภัณฑ์ (เลย – ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท)