ประกาศผลครั้งแรก วันที่ 3 สิงหาคม 2561

1. คุณสุวดี จันทรสาร (นครศรีธรรมราช – ทองคำ มูลค่า 10,000 บาท)

2. คุณอุเทน อุ่นแก้ว (พิจิตร – ทองคำ มูลค่า 10,000 บาท)

3. คุณสุรศักดิ์ เตชะเสนา (น่าน – ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท)

4. คุณชนาธิป ธรรมสกุล (ลพบุรี – ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท)

5. คุณธีรนัย แสนใหม่ (กรุงเทพฯ – ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท)

6. คุณช่อทิพย์ พัฒวงศ์ปราการ (กรุงเทพฯ – ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท)

1. ร้านมิ่งมงคล (ลำปาง – ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท)

2. บริษัท ณัฐกร ดิสทริบิวชั่น จำกัด (สมุทรปราการ – ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท)

3. ร้านบังอร (ชัยภูมิ – ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท)

4. หจก. สยามฟู้ดอิมพอร์ท เอ๊กซ์พอร์ท (สมุทรปราการ – ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท)

5. หจก. ซ้งพาณิชย์ (เชียงใหม่ – ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท)

6. ร้านปอ-ปาย (เชียงใหม่ – ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท)

7. บริษัท ภูเก็ตเจริญพร้อมภัณฑ์ จำกัด (ภูเก็ต – ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท)

8. หจก. เกิดแก้ว ค้าส่ง (สงขลา – ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท)

9. ร้านเบตงมินิมาร์ท (ยะลา – ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท)

10. ร้านจิบเฮง (นราธิวาส – ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท)