ประกาศผลครั้งแรก วันที่ 3 สิงหาคม 2561

1. คุณนิรุติ์ นพปรางค์ (สุพรรณบุรี – ทองคำ มูลค่า 10,000 บาท)

2. คุณสมพงษ์ สิบแก้ว (ชัยนาท – ทองคำ มูลค่า 10,000 บาท)

3. คุณอรัญญา อัตต์สินทอง (กาญจนบุรี – ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท)

4. คุณอาทิตยา สุภัคกาญจนา (สกลนคร – ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท)

5. คุณสุนทรี ลิขิตชัชวาลกุล (กรุงเทพ – ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท)

6. คุณสุจิตรา ปลื้มจิตร์ (อ่างทอง – ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท)

1. ร้าน JSV (กรุงเทพ – ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท)

2. ร้านทรายทอง (ปทุมธานี – ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท)

3. ร้านดีดีมาร์ท (กรุงเทพ – ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท)

4. ร้านอิไทวัน (ปทุมธานี – ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท)

5. บริษัท ซูปเปอร์ชีป จำกัด (ภูเก็ต – ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท)

6. ร้านฉางยี้เทรดดิ้ง (ปทุมธานี – ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท)

7. อยุธยาพาณิชย์ (พระนครศรีอยุธยา – ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท)

8. ร้านอยุธยาค้าไข่ (ตลาดไท) (ปทุมธานี – ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท)

9. ร้านทยารัตน์ (สมุทรสาคร – ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท)

10. ร้าน คุณบุญสม เกียไพโรจน์ (นนทบุรี – ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท)