ท่านอานันท์ ปันยารชุน ร่วมแสดง ความยินดีกับ อำพลฟูดส์

เมื่อ วันที่ 27 มีนาคม 2555 นายอานันท์ ปันยารชุน ที่ปรึกษาคณะเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เอเชีย (ประเทศไทย) หรือ SVN เข้าร่วมแสดงความยินดี กับคณะที่ได้รับรางวัล SVN Awards ประจำปี 2554  ...

Continue reading