สถานที่จัดจำหน่าย

สามารถซื้อสินค้าของกะทิชาวเกาะได้ง่ายๆ ที่ร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาเก็ตใกล้บ้านท่าน